Egyházi hírek - 18 Kerületi Új Hírek

Search
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Egyházi hírek

 

Székely János imádsága a járvány idején
A Misszió Tours és a hargitafürdői pálos közösség arra kérte Székely János szombathelyi megyéspüspököt, számos korábbi zarándoklat lelkivezetőjét, hogy írjon egy imát a járvány idejére. Az imádságot közreadjuk....... folytatás

 

2011-ig visszamenő Egyházi híreink ITT

Halottak napi szentmise Pestszentimrén
2019. november 2-án este hat órakor plébánosunk, Blanckenstein Miklós atya gyász-szentmisét mutatott be a templomban. A templomi szertartás után átvonultunk az urnatemetőbe, ahol a halottakért tovább imádkoztunk.
.......................................................................................... folytatás

A legszebb katedrálisban – Először mutattak be misét a Szabadság hídon
Ezerötszáz-kétezren vettek részt azon a szentmisén, amelyet 2019. július 28-án mutattak be a – hónap hétvégéire lezárt – budapesti Szabadság hídon. Ne csak hídon járók, hídépítők legyünk! – erre biztatta a jelenlévőket és ehhez kérte Isten közbenjárását Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a mise főcelebránsa.................. folytatás

Magyar Szabadságért díjat kapott Beer Miklós püspök
Magyar Szabadságért díjjal tüntette ki a gödöllői Magyar Szabadság Napja Alapítvány Beer Miklós váci megyéspüspököt. Az elismerés átadására 2019. június 29-én, szombaton került sor Gödöllőn.
........................................................................................ folytatás

Úrnapi Körmenet
volt Pestszentimrén 2019. június 23-án vasárnap. A körmenet kezdetének időpontját plébánosunk, Blanckenstein Miklós atya úgy jelölte ki, hogy a délelőtti mindkét szentmisén - a nyolc órakor és a tíz órakor kezdődőn is - résztvevő hívek a körmeneten is ott tudjonak lenni, mert annak kezdete 9 órakor volt. .............. folytatás

Hálaadás a papszentelés kegyelméért Székesfehérváron
Pappá szentelésük 43. évfordulója alkalmából június 19-én hálaadó szentmisét mutatott be Spányi Antal megyéspüspök a székesfehérvári Szent Imre-templomban kaposvári és esztergom-budapesti egyházmegyés szemináriumi évfolyamtársaival.
.................................................................................... folytatás

Orgonakoncert megrendezésére került sor
a Szent Imre katolikus templomban Pestszentimrén 2019. május 24-én 19 órai kezdettel.
Az orgonánál Kovács Krisztián karnagy-kántorunk foglalt helyet.

........................................................................................ folytatás

2019. május 24., péntek Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Mt 1,18–23
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől.

................................................................................... folytatás

Feltámadási szentmise és körmenet
szertartás megtartására került sor a Húsvét előtti Nagyszombaton késő este, éjszakába hajlóan Pestszentimrén a feltámadt Krisztus ünneplésére. A celebráns Blanckenstein Miklós plébános atya volt.
A kereszténység legnagyobb ünnepén a hívek nagy számban voltak jelen a Húsvéti vigílián: a templomi szertartáson is és a
körmeneten is.. .............................................................................................. folytatás

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja
Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra emlékezünk, hogy maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán. ........................................................ folytatás

Az idén (2019-ben) március 6-án
van hamvazószerda, a negyven napig, azaz húsvétig tartó, a Megváltó szenvedésére és kereszthalálára felkészítő nagyböjti időszak kezdete.
......................................................................... folytatás

Első a kapcsolat – „Az Úr hangja” regényben és filmen
Stanisław Lem 1968-as filozofikus regényéből Pálfi György készített filmet. A kilencvenes években két asztrofizikus a neutrínósugárzás megfigyelésével akart bebizonyítani egy olyan tudományos tételt, amelyről később kiderült, hogy tévedésen alapult. .............. folytatás

Vízkereszt – Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe
Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnepként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. ....................................................... folytatás

Mindenszentek ünnepe, halottak napja előestéje
November 1-én egy napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden-szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.
............ folytatás

Nagyboldogasszony
A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket. ................... folytatás

Pünkösdhétfőn, 2018. május 21-én
az esti szentmisét 18 órakor mutatta be Bálint Mihály Gábor helybéli plébános a temlom uranatemetőjében.

.................................------------------------------................... folytatás

Bíborosi szentmise volt Pestszentimrén
2018. március 4-én , nagybőjt harmadik vasárnapján a pestszentimrei római katolikus templomban. Megyés főpásztorunk, Dr. Erdő Péter bíboros úr pontifikálta a 10 órakor kezdődött szentmisét. Bejelentette a plébánia élén történt személyi változást.
.......................................................................................... folytatás

Tavasz 2018 – böjt – nagyhét
Nazianzi szent Gergely püspök és egyházatya írja a negyedik században:
„Áldozzuk fel magunkat Istennek: sőt, minden áldott nap önmagunkat és minden cselekedetünket áldozzuk fel… Ha cirenei Simon vagy, fogd Jézus keresztjét és kövesd!
Nazianzi szent Gergely püspök és egyházatya írja a negyedik században:
„Áldozzuk fel magunkat Istennek: sőt, minden áldott nap önmagunkat és minden cselekedetünket áldozzuk fel… Ha cirenei Simon vagy, fogd Jézus keresztjét és kövesd!
.................. folytatás

Lak Gábor pestszentimrei plébános atya búcsúzása
és koncelekbrálása, a szentmise együttes bemutatása a leendő új plébánossal: Bálint Mihály Gábor atyával 2018. február 26-án, hétfőn 18 órakor a pestszentimrei római katolikus templomban történt... ............................................................................ folytatás

Egyén és közösség
címmel 2018. március 3-án rendezték meg a VII. Baptista Tudományos Konferenciát a Wesselényi utcai baptista imaházban (1077 Budapest, Wesselényi u. 53.). A konferencia célja volt, hogy a különböző szakterületek legújabb eredményeit az előadók megismertessék a résztvevőkkel, valamint kifejezetten az egyénnel és a közösséggel kapcsolatos kísérleti, kutatási és tudományos eredményekből ízelítőt adjanak........................-------.......... folytatás

Ti az Egyház kincsei vagytok – Jubiláló házaspárok újították meg ígéretüket Győrben
Veres András megyéspüspök szeptember 2-án szentmisét mutatott be a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Győri Egyházmegye azon jubiláló házaspárjainak részvételével, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük kerek évfordulójá.
........................................................................................ folytatás

Az orgonazenét népszerűsíti a Nagyváradi Egyházmegye
Folytatódnak a Nagyváradi Egyházmegye és a váradszöllősi római katolikus plébánia közös szervezésében létrejött, az orgonát és orgonamuzsikát népszerűsítő zenei estek.
....................................................................................... folytatás

Lelki házikincstár – A népi vallásosság tárgyait bemutató kiállítás Esztergomban
Menyasszonyi koszorúval keretezett Szűz Mária-kép; betlehem palóc viseletben; élet és halál kettőse: Janus-arc a rózsafüzéren; fából készült, kézzel faragott, sírban nyugvó Krisztus… A vallásos néphagyomány tárgyi emlékeiből nyílt állandó kiállítás május végén az esztergomi Szent Adalbert Központban.
............................ folytatás

Idén is várjuk a meteorhullást, "Szent Lőrinc tüzes könnyeit"
Az augusztusi éjszakák egyik nagy látványossága az átlagosnál sűrűbb csillaghullás. Ez több meteorrajnak is köszönhető, de leginkább a Perseidáknak. "Szent Lőrinc könnyei" idén az augusztus 12-ről 13-ra virradó éjszakáján lesznek megfigyelhetők. ..................................................................................... folytatás

Úrnapja – 2017
Búzából készül a szentmise alapanyagául szolgáló ostya, amely a szántóföld gyümölcse. Kalász testét a bele kódolt szabályok szerint építi fel Isten, a csodálatos napjának melegéből, vízből és oxigénből. Sem az előállító kódot, sem a nap természetét, a víz, az oxigén pontos megjelenését nem ismerjük, egyedül a kenyér előállításának humán technológiáját tudjuk, de pontosan azt is csak a szakemberek ismerik. ....................................................... folytatás

Úrnapi körmenet volt Pestszentimrén 2017. június 18-án
a katolikus templomkertben a 8 órakor kezdődött szentmise után és a 10 órakor kezdődő előtt: 9 órai kezdettel. Így mindkét Istentiszteleten résztvevő hívek könnyedén tudtak csatlakozni a körmenethez - amit jelentős nagy számban meg is tettek. ....................................................................................... folytatás

Nagyböjt – 2017
Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban - írja szent Pál apostol a 2 Timóteus levél 3,12-ben. Ez alól senki nem lehet kivétel! Sőt, maga Krisztus is elszenvedte értünk az emberi szenvedés valamennyi kínját, a fizikai halállal. ............                    ......................         ..................................... folytatás

Pünkösdi róza 2017
Félgömb alakjával, élénk színével, sűrű-tömött szirmaival hívja fel magára a figyelmünket a természetnek ez a csodálatos szépsége. Ő tehát ezzel köszönti a pünkösdöt. Természetesen csatlakoznak hozzá pazar pompájú virág társai, hisz ilyenkor serken az élet. Tavasz van....................................................................... folytatás

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz